top of page

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

Projekty realizowane w Polsce i Europie w kooperacji z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami.

HerPower logo.png

HER POWER

Program Erasmus+

Projekt łączy w sobie dwa szkolenia dla grupy 16 aktywistek z 7 krajów: Gruzji, Mołdawii, Polski, Niemiec, Bośni i Hercegowiny, Albanii i Kosowa. Podczas projektu chcemy skupić się na zapobieganiu dyskryminacji i przemocy wobec kobiet.

logo_jpg_RGB.jpg

EKSPERYMENTARIUM KLIMATYCZNE

Program Aktywni Obywatele

Projekt ,,Eksperymentarium klimatyczne" powstał z inspiracji skandynawską edukacją nieformalną i metodami nauczania zaczerpniętymi z systemu Folkschool w Norwegii. Fundamentem inicjatywy jest program warsztatów dla młodzieży, których celem jest realizacja 6 mikroprojektów w tematyce zrównoważonego rozwoju.

DIY logo_edited.jpg

DIY - COMPETENCE INCUBATOR

Program Erasmus+

Projekt zakłada stworzenie przestrzeni dla młodzieży chcącej wykorzystać swoje doświadczenie w międzynarodowej edukacji nieformalnej do budowania swojej kariery zawodowej oraz promowania programów UE w swoim lokalnym środowisku.

Demonstracja

!EUELECT

Program Erasmus+

With a keen focus on young individuals hailing from marginalized backgrounds, rural communities, and those with disabilities, the initiative aims to pave the way for their active participation in the upcoming 2024 EU elections. This visionary proposal introduces a diverse toolkit and methodology, offering a window into the intricacies of the electoral process and the fundamental tenets of democracy. From delving into the mechanics of EU institutions and policies to cultivating a sense of European identity and citizenship, this project unfolds its impact through ingenious means such as an educational board game, awareness campaigns, and local activities.

międzynarodowe: Programy
bottom of page