top of page
270126865_879842306038713_7688683457816688375_n.jpg

DIY - COMPETENCE INCUBATOR

Program Erasmus+

Projekt zakłada stworzenie przestrzeni dla młodzieży chcącej wykorzystać swoje doświadczenie w międzynarodowej edukacji nieformalnej do budowania swojej kariery zawodowej oraz promowania programów UE w swoim lokalnym środowisku.


Dwa równoległe filary projektu, które będą realizowane w obu krajach to:

Etap I

Badanie działalności, potencjału  wolontariuszy organizacji w Lublanie i Łodzi,

przeprowadzanie wywiadów z pracownikami młodzieżowymi i wolontariuszami w celu stworzenia portfolio organizacji w społecznościach lokalnych krajów partnerskich. Wynikiem badań będzie

zbiór ofert wolontariatu gdzie młodzież może wnieść swój wkład.

2. Klub Wolontariusza – comiesięczne spotkania grupy inicjatywnej z koordynatorem, podczas których zapoznają się z metodami zarządzania projektami, efektywną komunikacją, coachingiem

i kreatywności będą pracować nad swoimi osobistymi projektami związanymi z ich problematyką

W połowie fazy kwalifikująca się młodzież weźmie udział w wymianie młodzieżowej w Słowenii.


Etap II

Byli wolontariusze EVS/ESC rozpoczną program poradnictwa zawodowego opartego na narzędziach już opracowanych przez obie organizacje w poprzednich projektach. Grupą docelową będą kandydaci na wyjazdy Europejskiego Korpusu Solidarności, wymiany studenckie Erasmus+ oraz praktyki studenckie za granicą. Zakończeniem drugiego etapu projektu będzie wymiana młodzieżowa w Łodzi.

Rezultatami projektu będą: Interaktywne mapy z propozycjami prac wolontariackich w Słowenii i Polsce.


Partnerzy:

Zavod Voluntariat (Ljubljana)

Stowarzyszenie Senfineco (Łódź)

DIY - competence incubator: Programy
DIY logo.PNG
Erasmus PL 2021 color.png
Logo I (7).png
3e3 (1).png
DIY - competence incubator: Klienci
DIY - competence incubator: Galeria

PLIKI

Dokumenty wypracowane zostały na potrzeby projektu.

INFOPACK

Poniżej znajduje się infopack dotyczący tego projektu.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM W LUBLANIE

Tu znajduje się mapa stworzona na potrzeby tego projektu.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM W POLSCE

Tu znajduje się druga mapa stworzona na potrzeby tego projektu.

DIY - competence incubator: Pliki
bottom of page