top of page
logo_jpg_RGB.jpg
Eksperymentarium klimatyczne: Obraz

EKSPERYMENTARIUM KLIMATYCZNE

Program Aktywni Obywatele

Projekt ,,Eksperymentarium klimatyczne" (1.2021 – 4.2022) powstał z inspiracji skandynawską edukacją nieformalną i metodami nauczania zaczerpniętymi z systemu Folkschool w Norwegii.

Fundamentem inicjatywy jest program warsztatów dla młodzieży, których celem jest realizacja 6 mikroprojektów w tematyce zrównoważonego rozwoju. Metody, których używamy przy tworzeniu projektów bazują na narzędziach pracy norweskich szkół ludowych (Folkehøgskole),. Wartości, które chcemy przekazać:

  • Zdobywamy praktyczną wiedzę.

  • Budujemy świadomość nt. Zmian klimatycznych i zagrożeń dla środowiska.

  • Włączamy seniorów w dialog międzypokoleniowy.


 Elementy projektu:

  • Wizyta studyjna zespołu Senfineco oraz LEVEL UP w Rogaland Folk Academy w Norwegii.

  • Warsztaty międzypokoleniowe – wymiana metod (lifehaków) tzw.  zaradności życiowej – wspólne gotowanie, czerpanie z doświadczenia seniorów w temacie oszczędzania, dbania o zasoby i zdrowie.

  • Warsztaty projektowe – tworzenie mikroprojektów/kampanii nt zmian kliamtyczncyh i zrównoważonego rozwoju przez młodzież w wieku 13 – 18 lat.

  • Szerzenie rezultatów projektu na ogólnopolskiej konferencji z udziałem młodzieży.


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.


Partnerzy:

Stowarzyszenie Senfineco (Łódź, Polska)

Stowarzyszenie Level Up (Łódź, Polska)

Rogaland Folk Academy (Stavanger, NO)

Eksperymentarium klimatyczne: Programy
FAO_www_logotypy-300x120.png
Logo I (7).png
109236969_108344604288656_4736469578219408578_n.jpg
Partner-Norwegia-logo2.png
Eksperymentarium klimatyczne: Klienci
Eksperymentarium klimatyczne: Galeria
Cały film z wizyty w Norwegii
Teaser wizyta w NORWEGII
Eksperymentarium klimatyczne: Filmy wideo

PUBLIKACJE Z PROJEKTU

NORWESKIE FOLKEHØGSKOLE PL

NORWESKIE FOLKEHØGSKOLE ENG

Eksperymentarium klimatyczne: Pliki
bottom of page